Pi. máj 20th, 2022

Články

 • XSD – čo to je
  Čo to je XSD – XML Schema Definition. XSD schéma opisuje presnú štruktúru XML súboru, definuje atribúty, obsah elementov, poradie, […]
 • XML – čo to je
  Definícia XML XML – Extensible Markup Language , čo je v preklade značkovací jazyk. XML súbor má koncovku .xml a […]
 • Pohoda mServer
  Čo to je Najskôr odporúčam si prečítať informácie na webe https://www.stormware.sk/pohoda/xml/mserver/ Pohoda mServer je jednoduchý HTTP server Pohody, ktorý je […]
 • XML komunikácia v Pohode
  XML Základ je poznať XML a orientovať sa v XSD schémach. Všetko potrebné je zverejnené na webe https://www.stormware.sk/pohoda/xml/. XML komunikácia […]
 • Pohoda a Eshop – prepojenie
  Veľká časť importu/exportu sa dá zabezpečiť pomocou XML komunikácie, ktorú si najskôr odporúčam prejsť.  Najvhodnejšie je vytvoriť vlastného užívateľa na […]