Pi. máj 20th, 2022

Čo to je

XSD – XML Schema Definition. XSD schéma opisuje presnú štruktúru XML súboru, definuje atribúty, obsah elementov, poradie, prípadne dátové typy a všetky potrebné informácie k tvorbe XML súboru podľa schémy. XML súbor si môžete zvalidovať voči XSD schémy (tým sa vyhodnotí, či je XML validné). Na základe XSD by ste mali vedieť vytvoriť XML súbor. 

Príklad XSD:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:item="schema.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="root">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="head">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="email" type="xs:string" />
       <xs:element name="text" type="xs:string" />
       <xs:element name="element" type="xs:string" />
       <xs:element name="date" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:int" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

Podľa tejto schémy dokážete vytvoriť XML súbor v tomto tvare 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
	<head ID="01">
		<email>havri@havri.eu</email>
		<text>Text s &#38;, ktorý nezobrazí ako chybu, taktiež je možné použiť &#60;zátvorky&#62;</text>
		<element>Textový obsah</element>
		<date>2021-12-21</date>
	</head>
</root>

Od Havri

Proste IT chlapec :) Programovanie a gaming sú moje hobby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.