Microsoft SQL Server / MSSQL

Comments0

MSSQL je populárny systém na správu relačných databáz, ktorý sa často používa v podnikovom prostredí. Ak ste vývojár, databázový administrátor alebo jednoducho pracujete s MSSQL, existuje niekoľko užitočných príkazov, ktoré vám môžu zjednodušiť prácu a zvýšiť efektivitu.

Stiahnutie

SQL server je možné stiahnúť si zo stránky Microsoftu, kde sú k dispozícií rôzne verzie ako Express , Developer, Web, Standard a Enterprise.

 

Edície

Edícia Definícia
Enterprise

Prémiová ponuka, vydanie SQL Server Enterprise, poskytuje komplexné funkcie špičkového dátového centra s bleskovo rýchlym výkonom, neobmedzenou virtualizáciou a komplexnou obchodnou inteligenciou, čo umožňuje vysoké úrovne služieb pre kritické úlohy a prístup koncových používateľov k prehľadom údajov. .

Enterprise verzia je k dispozícii na skúšku. Skúšobné nasadenie je k dispozícii na 180 dní. Podrobnosti nájdete v licenčnej príručke pre konkrétnu verziu.

Standard SQL Server Standard Edition poskytuje základnú správu údajov a databázu business intelligence pre oddelenia a malé organizácie na spustenie ich aplikácií a podporuje bežné vývojové nástroje pre lokálne a cloudové prostredie, čo umožňuje efektívnu správu databáz s minimálnymi zdrojmi IT.
Web SQL Server Web edition je možnosť s celkovými nízkymi nákladmi na vlastníctvo pre webových hostiteľov (vrátane výberu webovej edície na IaaS v Azure) a webových VAP, ktorá poskytuje škálovateľnosť, cenovú dostupnosť a možnosti spravovania pre malé až veľké webové vlastníctva.
Developer SQL Server Developer Edition umožňuje vývojárom zostaviť akýkoľvek druh aplikácie na SQL Server. Zahŕňa všetky funkcie verzie Enterprise, ale je licencovaný na použitie ako vývojový a testovací systém, nie ako produkčný server. SQL Server Developer je ideálnou voľbou pre ľudí, ktorí vytvárajú a testujú aplikácie.
Express Vydanie SQL Server Express je základná bezplatná databáza a je ideálna na učenie a vytváranie aplikácií pre stolné počítače a malé servery založené na údajoch. Je to najlepšia voľba pre nezávislých predajcov softvéru, vývojárov a nadšencov vytvárajúcich klientske aplikácie. Ak potrebujete pokročilejšie databázové funkcie, SQL Server Express možno bez problémov inovovať na iné vyššie verzie SQL Servera. SQL Server Express LocalDB je odľahčená verzia edície Express, ktorá má všetky svoje programovateľné funkcie, beží v užívateľskom režime a má rýchlu inštaláciu bez konfigurácie a krátky zoznam nevyhnutných podmienok.

Zdroj: microsoft.com

Rozdiely Express a Standard:

 

Funkcia SQL Server Express SQL Server Standard
Cena Zdarma Platené
Limit jednej databázy 10 GB 16 TB
Maximálna pamäť 1 GB 128 GB
CPU využitie Obmedzené na jeden logický procesor Neobmedzené
Vlastnosti Obmedzené funkcie Kompletná sada funkcií
Cieľové publikum Vývojári, študenti a amatéri Malé a stredné podniky
Príklady použitia Učenie a rozvoj, aplikácie v malom meradle, overovanie konceptov Výrobné pracovné zaťaženie, rezortné aplikácie, aplikácie v rôznych odvetviach podnikania

 

Príkazy

 

CREATE

Príkaz CREATE sa používa na vytváranie nových tabuliek, databáz a iných objektov v MSSQL. Môžete definovať štruktúru tabuľky, stĺpce a ich typy dát.

CREATE TABLE table_name ( column1 datatype, column2 datatype, column3 datatype );

Tento príkaz vytvorí novú tabuľku s názvom "table_name" a definovanými stĺpcami a ich typmi dát.

 

SELECT

Príkaz SELECT je základným príkazom na získanie údajov z databázy. Používa sa na vykonanie dotazu a získanie riadkov a stĺpcov, ktoré vyhovujú zadaným kritériám. Napríklad:

SELECT * FROM table_name;

Tento príkaz vráti všetky stĺpce a riadky z tabuľky "table_name". Môžete tiež upraviť príkaz s podmienkami WHERE, aby ste získali konkrétne údaje podľa kritérií.

 

INSERT

Príkaz INSERT sa používa na vkladanie nových záznamov do tabuľky. Môžete zadefinovať hodnoty pre jednotlivé stĺpce a pridať ich do tabuľky.

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3) VALUES (value1, value2, value3);

Tento príkaz vloží nový riadok do tabuľky "table_name" s konkrétnymi hodnotami pre stĺpce "column1", "column2" a "column3".

 

UPDATE

Príkaz UPDATE slúži na aktualizáciu existujúcich záznamov v tabuľke. Môžete zmeniť hodnoty určených stĺpcov pre záznamy, ktoré spĺňajú určité podmienky.

UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2 WHERE condition;

Tento príkaz aktualizuje hodnoty v stĺpcoch "column1" a "column2" pre záznamy, ktoré spĺňajú určitú podmienku.

 

DELETE

Príkaz DELETE sa používa na odstránenie záznamov z tabuľky. Môžete zvoliť, ktoré záznamy chcete odstrániť na základe určitých podmienok.

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Tento príkaz odstráni záznamy z tabuľky "table_name", ktoré spĺňajú určitú podmienku.

 

 

SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio (SSMS) je softvérová aplikácia vyvinutá spoločnosťou Microsoft, ktorá sa používa na konfiguráciu a správu všetkých komponentov v rámci Microsoft SQL Servera. Nie je súčasťou SQL servera, takže je nutné si ho stiahnúť zo stránky Microsoftu. Po stiahnutí sa nainštaluje a môže vyžadovať reštart PC. Následne sa po spustení bude potrebné prihlásiť do SQL servera.

Ak chcete spustiť nejaký príkaz, tak najskôr je potrebné kliknúť na New Query, následne sa vám otvorí nové okno, do ktorého vpisuje SQL. Ak máte príkaz hotový, tak ho spustíte cez Execute, kde sa vám výsledok zobrazí v dolnej časti (Results).

Microsoft SQL Server Management Studio

 

 

 

Komentáre
Loading...
Najčítanejšie články
Pohoda mServer
Pohoda mServer

Pohoda mServer - čo to je, ako to funguje, príklady, najčastejšie chyby, testovanie cez Postman

XML komunikácia v Pohode
XML komunikácia v Pohode

Popis toho, ako funguje XML komunikácia v programe Pohoda, príklady pre import/export. Ovládanie v programe, pomocou príkazového riadka alebo mse

XML - čo to je
XML - čo to je

Základný popis toho, čo je XML a akú ma štruktúru, aké sú základné pojmy - syntax, elementy a atribúty a menné priestory (Namespaces).

Cookies Nastavenia Cookies