Tipy a odporúčania pre Pohodu

Uverejnené: 09.03.2021


Ekonomický systém POHODA

 

Tento článok slúži na uľahčenie práce v programe Pohoda.

 

Východisková šablóna s preddefinovanými hodnotami pre agendu)

Východiskovú šablónu si vytvoríte tak, že si najskôr si v agende (napr. Vydané faktúry) hore na lište zvolíte Šablóny (F8) a vytvoríte si novú šablónu (Upraviť šablóny), ktorú vyplníte nejakými hodnotami (napr. fakturujete vždy tie iste položky, tak si do položiek nahodíte položky - textové alebo skladové). Následne si šablónu pomenujete (napr. Položky) a uložíte. Vráťte sa do agendy (cez F8) a kliknite si na ikonku šablón a držte ľavý SHIFT a kliknite na novo vytvorenú šablónu (s názvom Položky). Týmto sa šablóna stane východiskovou a keď budete vytvárať nové doklady, tak sa tam zobrazia rovno položky zo šablóny bez dodatočného klikania. 

 

SQL filtrácia v agendách

Užitočné SQL filtre pre agendy. SQL filtre si uložíte v jednotlivých agendách tak, že si otvoríte akúkoľvek agendu (napr. Vydané faktúry) a hore na lište si zvolíte Záznam>Výber>Uložené otázky>Pridať do zoznamu. Do názvu si zadáte názov filtra a zaškrnete Pre všetkých (aby to vedel používať hocijaký užívateľ). Do SQL definície si vpíšete SQL filter.
Príklady:

  • V agende Vydané faktúry vybrať odberateľov z agendy Adresár (v prípade, ak je väzba na doklade) - v agende Adresár máte vyplnenú Skupinu (napr. Skupina1): 
FA.RefAD IN (SELECT AD.ID FROM AD WHERE AD.Skupina LIKE 'Skupina1')

 

Východisková užívateľská otázka (SQL filter) pri otvorení agendy

Tak, ako si vytvoríte užívateľský filter, tak na si otvoríte zoznam filtrov (Záznam>Výber>Uložené otázky) a držíte ľavý SHIFT a kliknete na konkrétny filter. Týmto si zabezpečíte to, že pri otvorení agendy Vám rovno filtruje záznamy bez dodatočného klikania.

 

mServer / časté poškodenia databáz

Vypadáva Vám komunikácia medzi mServerom a databázou alebo máte časté poškodenie databáz? Môže pomôcť vypnúť uspávanie sieťovej karty v Správcovi zariadení vo Windowse. K tomu sa dostanete tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na Tento počítač a zvolíte možnosť Spravovať. Následne si nájdite Správca zariadení, kde si rozkliknite Sieťové adaptéry. Nájdite si sieťovú kartu a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a zvoľte Vlasnosti. Na záložke Správa napájania si všetko odškrtnite

Uspávanie sieťovej karty

Ak to nepomôže, tak sa jedná o softvérový / hadrvérový problém (poškodenie sieťového kábla, poškodenie LAN portu v PC alebo zariadení router / switch). 

 

Automatické úlohy (príkazový riadok)

Cez Plánovač úloh vo Windowse, máte možnosť využívať automatické úlohy Pohody. Odporúčam si nastaviť automatickú nočnú údržbu databáz a automatické zálohovanie (v prípade Pohody SQL/E1 to môžete nastaviť priamo cez Pohodu cez Databáza>Automatické úlohy v zozname účtovných jednotiek). Príkazy nájdete v pomocníkovi v programe v sekcii Spustenie programu POHODA pomocou príkazového riadku.
Toto je časový harmonogram, ako to môžete mať nastavené a ako sa to najčastejšie využíva (v prípade viacero väčšich databáz odporúčam dať väčšie časové okno medzi údržbou a zálohovaním) :

*05:00 - spustenie Pohoda mServer (1.mserver_start.bat)

"D:\Pohoda\Jazz\Pohoda.exe" /http start "mServer1" 

 

*21:00 - zastavenie Pohoda mServer (2.mserver_stop.bat)

"D:\Pohoda\Jazz\Pohoda.exe" /http stop "mServer1" 

 

21:30  - ukončenie procesov Pohody (Pohoda.exe a StwPh.exe) - toto je tvrdé vypnutie procesov, NEODPORÚČAM to, nakoľko to môže poškodiť databázy; využívať to len v prípade núdze !!  (3.taskkill_pohoda.bat)

Taskkill /im Pohoda.exe
Taskkill /im StwPh.exe


22:00  - spustenie automatickej údržby databáz

23:00  - spustenie automatickej zálohy databáz

* platí len v prípade, že využívate mServer

Pre každú úlohu si odporúčam vytvoriť samostatný .bat súbor, ktorý si môžete uložiť niekde do priečinka Pohody. 

 

Vytvorenie záloh a prekopírovanie na iný disk

Ako pre Pohodu MDB, tak to platí aj pre Pohodu SQL/E1. Zálohy sa pri Pohode MDB (.zip) ukladajú do dátového priečinka (Data\Zálohy). Pri Pohode SQL/E1 si pri inštalácií SQL servera určujete, kde sa budú vytvárať zálohy (.bak). Otvorte si Poznámkový blok a uložte s koncovkou .bat, do ktorého si vpíšete príkazy: 

Najskôr je potrebné spustiť zálohovanie Pohody (zaloha.bat):

"D:\Pohoda\Jazz\Pohoda.exe" /Z

a následne je možné využiť prekopírovanie do iného umiestnenia/iný disk (presun.bat).

robocopy "D:\Pohoda\Jazz\Data\Zálohy" "D:\backup" /e /mir 

Toto si môžete vložiť do plánovača úloh vo Windowse (najskôr zálohovanie Pohody a potom presun pomocou robocopy). Odporúčam si to vytvoriť ako 2 samostatné úlohy s tým, že presun.bat bude o cca pol hodinu neskôr ako zálohovanie Pohody (aby sa stihli vytvoriť zálohy).