XSD - čo to je

Comments0

Čo to je

XSD - XML Schema Definition. XSD schéma opisuje presnú štruktúru XML súboru, definuje atribúty, obsah elementov, poradie, prípadne dátové typy a všetky potrebné informácie k tvorbe XML súboru podľa schémy. XML súbor si môžete zvalidovať voči XSD schémy (tým sa vyhodnotí, či je XML validné). Na základe XSD by ste mali vedieť vytvoriť XML súbor. 

Príklad XSD:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:item="schema.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="root">
  <xs:complexType>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="head">
     <xs:complexType>
      <xs:sequence>
       <xs:element name="email" type="xs:string" />
       <xs:element name="text" type="xs:string" />
       <xs:element name="element" type="xs:string" />
       <xs:element name="date" type="xs:date"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:int" use="required" />
     </xs:complexType>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
</xs:schema>

Podľa tejto schémy dokážete vytvoriť XML súbor v tomto tvare 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
	<head ID="01">
		<email>havri@havri.eu</email>
		<text>Text s &#38;, ktorý nezobrazí ako chybu, taktiež je možné použiť &#60;zátvorky&#62;</text>
		<element>Textový obsah</element>
		<date>2021-12-21</date>
	</head>
</root>

Komentáre
Loading...
Najčítanejšie články
Pohoda mServer
Pohoda mServer

Pohoda mServer - čo to je, ako to funguje, príklady, najčastejšie chyby, testovanie cez Postman

XML komunikácia v Pohode
XML komunikácia v Pohode

Popis toho, ako funguje XML komunikácia v programe Pohoda, príklady pre import/export. Ovládanie v programe, pomocou príkazového riadka alebo mse

XML - čo to je
XML - čo to je

Základný popis toho, čo je XML a akú ma štruktúru, aké sú základné pojmy - syntax, elementy a atribúty a menné priestory (Namespaces).

Cookies Nastavenia Cookies