Pohoda mServer

Comments0


Ekonomický systém POHODA

Čo to je

Najskôr odporúčam si prečítať informácie na webe https://www.stormware.sk/pohoda/xml/mserver/,

Pohoda mServer je jednoduchý HTTP server Pohody, ktorý je súčasťou programu (predstavte si to ako program v programe hlavne pre XML komunikáciu). Vďaka tejto aplikácií si môžete posielať HTTP požiadavky priamo z a do Pohody.
Dopyt môžete posielať priamo na server (kde je mServer/Pohoda) v prípade, ak máte prepojený napr. E-shop a váš server pomocou VPN alebo Port forwarding.

Jedna inštancia mServera vyžaduje 1 licenciu Pohody (! v prípade sieťovej verzie !).

mServer slúži hlavne pre XML komunikáciu (to isté ako keď si v Pohode zvolíte Súbor>Dátová komunikácia>XML import/export), ktorú sprostredkuje pomocou metódy POST. 
Pomocou mServera je možné vytiahnúť súbory z priečinka Dokumentov firmy metódou GET (napr. obrázky zásob, uložené PDF, atď.), ale na to si skôr odporúčam vytvoriť vlastnú aplikáciu, ktorá bude komunikovať cez FTP protokol. 

 

Nastavenie

mServer sa nastavuje v Databazá/POHODA mServer (musíte byť v zozname účtovných jednotiek). Následne Vám vyskočí okno, kde máte možnosť Nový...

Pohoda mServer - vytvorenie
Odporúčam si zapnúť komunikáciu a Prenos údajov pre logy, kde potom viete zistiť prípadné problémy.

 

Spustenie / zastavenie

mServer sa dá spustiť tromi spôsobmi:

 • s možnosťou Spustiť ... sa z okna Pohody stane mServer (nemôžete v Pohode pracovať a pred sebou vidíte len mServer; tým pádom sa z Pohody stane mServer a neberie licenciu naviac, ale len tú, na ktorej je spustená Pohoda)
 • s možnosťou Spustiť ako samostatný proces sa otvorí okno mServera, ktorý je ako samostatný proces (samostatná aplikácia; v prípade sieťovej licencie je to +1 licencia) a v Pohode môžete naďalej pracovať, ked si okno minimalizujete.
 • spustenie mServera pomocou príkazového riadku


Pohoda mServer - spustenie

 

Najčastejšie chyby

mServer sa nespustí

 • skontrolujte si port, ktorý ste si zadali pri vytvorení mServera, je možné, že vo Windowse beží nejaká služba pod týmto portom, ktorý to blokuje, riešením je dať si tam iný port (napr. 4444) pre mServer.
 • Firewall blokuje daný port a treba ho pridať do výnimky

HTTP error 500

 • najčastejšia chyba sa vyskytuje pri sieťovej verzií Pohody vtedy, ak dochádza k výpadkom medzi Pohodou a databázou (MDB alebo SQL). Najčastejšie sa jedná o sieťovú chybu (slabé Wi-fi alebo zlý sieťový kábel) v kombinácií so softvérovým nastavením Windowsu, kde to spôsobuje Uspávanie sieťovej karty (ktoré odporúčam mať vypnuté; vypína sa cez Správcu zariadení a vo vlastnostiach Sieťovej karty, väčšinou na záložke Správa napájania). Viac k tomuto nájdete v článku Tipy a odporúčania pre Pohodu.
 • jedným z ďalších problémov môže byť to, že mServer je spustený ako Windows Service (služba), čo nie je odporúčané 
 • mserver treba pravidelne vypínať a zapínať
 • nesmú sa na neho posielať časté dopyty (napr. každú minútu), treba počkať nech prebehne jeden dopyt a až tak posielať ďalšie 
 • rovnaký mServer nesmie byť spustený viackrát 

 

Testovanie

Postman

Na testovanie odporúčam aplikáciu Postman, kde máte možnosť využiť metódu POST, aplikácia beží lokálne ako mServer, čiže už len stačí správne nastaviť si hlavičku a zadať údaje v XML.

Aplikáciu si môžete stiahnúť priamo z webu https://www.postman.com/downloads/ a nainštalovať. Následne si musíte vytvoriť konto alebo sa prihlásiť pod existujúce. Po spustení aplikácie máte pred sebou Dashboard, kde kliknete z časti Start with something new na Create new ->.

Postman - headers

Následne musíte vybrať možnosť HTTP Request (GET/POST). Prvotne si musíte nadefinovať metódu POST (tá je pre mServer podporovaná na XML komunikáciu) následne URL adresu / IP adresu servera a port, za ktorým musí byť /xml , kde beží mServer. (v mojom prípade to je v lokálnej sieti). Následne sa musíte prepnúť na záložku Headers , kde musíte mať vyplnený povinný parameter STW-Authorization, ktorý je prihlasovacie meno a heslo do Pohody. Obsah tohto parametra je vždy v tvare Basic xxxx: 

 • STW-Authorization: Basic ZXNob3A6ZXNob3AxMjM= 

V tomto je zákodované meno eshop a heslo eshop123 (čiže eshop:eshop123) , ktoré je prevedené do Base64. Na konvertovanie do Base64 môžete využiť napr. online nástroj https://www.base64encode.org/
Parametre STW-application a STW-Instance sú nepovinné a slúžia pre informačný charakter (môžete ich následne vidieť v logu a taktiež v tabuľke mServera). 

Postman - headers

Na záložke Body si navoľte Raw a náslene XML, kde vložíte požiadku - request (či už import alebo export). V mojom prípade je to export zásob z Pohody:

Postman - request

Následne zvolíte Send. V okne mServera následne uvidíte požiadavku.

Postman - mServer

Ak vidíte v stĺpci status 200 a v aplikácií Postman Vám vrátilo response, ktorú ste si vyžiadali (v tomto prípade zásoby), tak to je funkčné. 

Moje odporúčania

Odporúčam mServer zapínať pomocou príkazového riadku každé ráno (napr. o 5:00) a vypínať každý večer (napr. o 22:00) z dôvodu, aby to nebežalo nonstop a taktiež, aby prebiehali automatické úlohy Pohody (automatická nočná údržba databáz a automatické zálohovanie databáz).  mServer nepotrebujete v noci, keďže vtedy v Pohode nikto nepracuje a Vám stačí, aby Vám objednávky stiahlo až pred tým, než prídete k Pohode. Viac k tomuto nájdete v článku Tipy a odporúčania pre Pohodu.

Moje prepojenie aplikácie a e-shopu je v článku Pohoda a Eshop - prepojenie.


Komentáre
Loading...
Najčítanejšie články
Pohoda mServer
Pohoda mServer

Pohoda mServer - čo to je, ako to funguje, príklady, najčastejšie chyby, testovanie cez Postman

XML komunikácia v Pohode
XML komunikácia v Pohode

Popis toho, ako funguje XML komunikácia v programe Pohoda, príklady pre import/export. Ovládanie v programe, pomocou príkazového riadka alebo mse

XML - čo to je
XML - čo to je

Základný popis toho, čo je XML a akú ma štruktúru, aké sú základné pojmy - syntax, elementy a atribúty a menné priestory (Namespaces).

Cookies Nastavenia Cookies